Home
Dit is OptiMove
Analyse
Invoering
Nazorg
Informatie
Contactgegevens

InvoeringRealiseren van de aangegeven verbetermogelijkheden volgens een gestructureerd programma:
  Op tijd
Meetbaarheid
  Taakstellend
    In directe samenwerking met de gehele organisatie
     
Ontwikkeling   Nadere detaillering van de gesignaleerde verbeterpunten met alle betrokkenen
  Bewustwording
  Communicatie
  Acceptatie/adoptie
     
Overeenstemming Overeenstemming met management over de omvang en de noodzaak van de verbeterpunten
  Afspraken over het projectdoel, de realisatietermijn en de resultaatmeting
Afspreken over te nemen maatregelen
 
Implementatie   Realiseren van alle nodige veranderingen om tot het gedefinieerde resultaat te komen, op zowel organisatorisch als op installatieniveau.
  Regelmatige en transparante voortgangsrapportage inclusief:
  Training en coaching
  Afronding en overdracht
 
Opvolging Overdracht naar inbedding van de implementatie naar het verantwoordelijk management van de betrokken organisatie(s)