Home
Dit is OptiMove
Analyse
Invoering
Nazorg
Informatie
Contactgegevens

AnalyseHet doorlichten van de organisatie en installatie op hoofdlijnen
  Concreet voorstel tot vervolgfase
Focus op 5 hoofdthema’s
 
Statistiek Kwantitatieve onderbouwing van bevindingen en voorstellen
  Analyse van interne rapportages
 
Operatie Analyse van de feitelijke werkprocessen
  Kwantificeren van inefficiënties en verbeteringsmogelijkheden
Opzetten concrete verbetervoorstellen en implementatieplan m.b.t. zowel de organisatie als de installatie
 
Systeem   Analyse van geschiktheid en integriteit van de totale bedrijfsvoeringsystemen zoals:
  Informatiestromen en rapportagelijnen
  Procedures
  Functie omschrijving en taakverdeling
  Organisatie
 
Attitude Het meten en beïnvloeden van managementgedrag om bedrijfsdoelstellingen te behalen
 
Normen en waarden Normen en waarden zijn bindmiddel van een organisatie en bepalen in belangrijke mate het succes. De analyse geeft concreet aan waar OptiMove de gewenste normen en waarden breed in de organisatie kan verankeren.